​Hlavním tématem projektu je růst euroskepticismu a obecná neochota k hlubší politické a ekonomické integraci Evropské unie, která se projevuje s větší či menší intenzitou. Tento jev je čím dál víc zřetelnější v zemích Visegrádské čtyřky, která je, paradoxně, největším příjemcem z rozpočtu Evropské unie. Rostoucí popularita euroskeptických postojů rozhodně nepřispívá k budování silné pozice EU. Země Visegrádské skupiny by měly vyvinout snahu o dohodě na  společném postoji při jednání v Radě EU, což by jim poskytlo větší vliv při vyjednávání a hledání kompromisů. Výzvy, kterým čelí všechny čtyři země, jsou podobné a věříme, že řešit je společně by bylo efektivnější.

Naším cílem je čelit euroskeptickým tendencím, a to poukázáním na oblasti potenciální spolupráce mezi zeměmi Visegrádské skupiny v rámci koncepčních a rozhodovacích procesů vedených v každé z těchto zemí a v rámci pravomocí EU. Je důležité zvýšit povědomí veřejnosti o výhodách plynoucích z členství v EU, jakož i o nebezpečích vyplývajících z opuštění Unie.

Cílem projektu je diskutovat o výše uvedených problémech na půdě mezinárodní akademické komunity, mezi studenty, doktorandy a vědci. Zjištěné výsledky budou šířeny ve spolupráci s médii, tvůrci politik, úředníky, think-tanky a širokou veřejností.

Projekt je financován z International Visegrad Fund a realizují jej čtyři veřejné univerzity: Ekonomická univerzita v Katovicích (koordinující partner), Mendelova univerzita v Brně, Národní univerzita veřejné služby v Budapešti a Ekonomická univerzita v Bratislavě.

Součástí projektu budou následující akce:

  • čtyři studentské workshopy a čtyři otevřené přednášky s pozvanými řečníky, které se budou konat na všech partnerských univerzitách,
  • vědecká konference, která se bude konat na konci projektu shrnující výsledky projektu,
  • soutěž o nejlepší bakalářskou či diplomovou práci pokrývající pozici V4 v rámci EU.

Jako výsledek studentských workshopů budou navíc zveřejněny čtyři studie v podobě policy papers.