Plánované aktivity

V rámci projektu jsou plánovány společní setkání mezi studenty, akademiky a odborníky ze všech visegrádských zemí. Setkáme se čtyřikrát na akademických workshopech, kterým budou předcházet otevřené přednášky pro veřejnost.

První setkání se bude konat v Katovicích v květnu 2021 a bude věnováno pokusům čelit rostoucím euroskeptickým tendencím ve visegrádských zemích. Druhé setkání se uskuteční v Budapešti v říjnu 2021, během něhož se zaměříme na postavení visegrádských zemí v procesu transformace označovaného jako „Průmysl 4.0“. Třetí setkání se uskuteční v Brně v březnu 2022. Budeme diskutovat možnosti přijetí eura ve třech visegrádských zemích i o slovenských zkušenostech se společnou měnou. Poslední workshop se bude konat v Bratislavě v červnu 2022, kde budeme diskutovat o diplomatických vztazích mezi zeměmi V4 a koordinaci zemí V4 na úrovni EU.

Celý projekt bude zakončen vědeckou konferencí v Brně v říjnu 2022, během níž budou představeny výsledky našeho výzkumu a celého projektu.

Zprávy o všech zmíněných událostech budou včas zveřejněny na této stránce.

Více informací již brzy!