Soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci

​Vyhlašujeme soutěž o nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci ohledně postavení zemí Visegrádské skupiny v Evropské unii. Soutěž je organizována v rámci projektu „Spolupráce Visegrádské skupiny v rámci EU: Výzva vzestupu euroskepticismu“ financovaného z Mezinárodního visegrádského fondu.

Soutěž pořádá Vysoká škola ekonomická v Katovicích společně s partnerskými univerzitami projektu: Mendelova univerzita v Brně, Ekonomická univerzita v Bratislavě a Národní škola veřejné správy v Budapešti.

Vyzýváme Vás k zaslání prací spadajících do hlavního tématu soutěže. Práce by měli analyzovat postavení všech nebo vybraných zemí Visegrádské skupiny v Evropské unii, jakož i ekonomickou, politickou nebo sociální spolupráci těchto zemích.

Do soutěže můžete přihlásit bakalářské a diplomové práce obhájené v letech 2020–2022 na univerzitách v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Přihlášky se přijímají do 31. srpna 2022 a nejlepší práce budou vyhlášeny do konce října 2022.

Daná práce bude předložena prostřednictvím přihlášky, která bude brzy k dispozici na této webové stránce. Práce by měla být vložena jejím autorem se souhlasem vedoucího práce. Přihláška bude obsahovat bakalářskou/diplomovou práci ve formátu pdf a kopii diplomu potvrzujícího udělení bakalářského nebo magisterského studia na základě předložené práce nebo dokladu o úspěšném absolvování obhajoby.

Oceněním v soutěži je, kromě příslušného certifikátu, bezplatná účast na mezinárodní vědecké konferenci pořádané Mendelovou univerzitou a možnost publikování článku v recenzovaném vědeckém časopise. Pořadatel, pro účely slavnostního předávání cen, hradí náklady na cestu a ubytování v Brně. Další ceny budou získány od sponzorů a spoluorganizátorů soutěže.

Soutěžní porota:
Prof. Sławomir Czech
Dr Aleksandra Grabowska-Powaga
Prof. Lubor Lacina
Prof. Libor Židek
Prof. Gábor Kutasi
Dr Péter Pál Kolozsi
Dr Martin Gress
Dr Katarína Brockova
Dr Monika Krakowiak-Drzewiecka (sekretář poroty)

Stáhnout: pravidla soutěže a prohlášení vedoucího.

Zásady ochrany údajů si můžete přečíst zde.