A projektről

A projekt fő témája az egyre növekvő euroszkepticizmus problémája, azaz a hol nagyobb, hol kisebb intenzitással megnyilvánuló, az Európai Unió struktúráin belüli mélyebb politikai és gazdasági integráció iránti vonakodás. A jelenség egyre egyértelműbben megfigyelhető a Visegrádi Csoport országaiban, amelyek paradox módon az Európai Unió tagságának legnagyobb haszonélvezői közé tartoznak. A különféle formában jelentkező euroszkeptikus attitűdök növekvő népszerűsége természetesen nem segíti elő az Unión belüli erős pozíció kialakítását, miközben ennek a nemzeti célok és tervek könnyebb megvalósítása érdekében politikai prioritásnak kell lennie. Emellett a Visegrádi Csoport országainak meg kell fontolniuk az EU struktúráin belüli közös álláspont kialakításának lehetőségét, mivel az adna még nagyobb befolyást számukra. A Visegrádi Csoport mind a négy országa hasonló kihívásokkal néz szembe, és úgy gondoljuk, hogy ezt együtt hatékonyabban lehet kezelni.

Célunk, hogy megpróbáljuk ellensúlyozni az euroszkeptikus tendenciákat azáltal, hogy rámutatunk a Visegrádi Csoport országai közötti potenciális együttműködés területeire. Mindez az érintett országokban és az EU közigazgatásában lefolytatott koncepcionális és döntéshozatali folyamatok részeként történik. Szükséges továbbá felhívni a nyilvánosság figyelmét az európai közösség fennmaradásából származó előnyökre, valamint az Unióból való kilépés veszélyeire és a csoporton belüli szétesési folyamatokra.

A projekt célja a fenti kérdések nemzetközi akadémiai közösségben történő megvitatása hallgatók, PhD hallgatók és tudósok bevonásával. Az eredmények a média közvetítésével eljuthatnak a politikai tanácsadókhoz, a döntéshozókhoz, a köztisztviselőkhöz, a think tankekhez és a nagyközönséghez egyaránt.

A projekt a Nemzetközi Visegrádi Alap finanszírozásával valósul meg, s négy állami egyetem bevonásával kerül megvalósításra: a Katowicei Közgazdaságtudományi Egyetem (koordináló partner), a brünni Mendel Egyetem, a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem.

A projekt a következő eseményeket foglalja magában:

  • négy hallgatói workshop és négy nyílt előadás meghívott előadók bevonásával mindegyik partneregyetemen,
  • a projekt végén megrendezésre kerülő tudományos konferencia, amely összefoglalja a projekt eredményeit,
  • a V4 EU-n belüli helyzetét bemutató legjobb diplomamunka versenyének megszervezése.

Ezenkívül négy, tematikus szakpolitikai dokumentumot tesznek közzé az érintettek számára a hallgatói workshopok eredményeként.​