Warsztaty w Brnie

Warsztaty w Brnie

17 marca 2022 roku odbyły się trzecie warsztaty projektowe połączone z otwartym wykładem eksperckim. Tym razem tematem przewodnim była kwestia przyjęcia waluty euro przez kraje Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie miało miejsce w Uniwersytecie Mendla...
Warsztaty w Budapeszcie

Warsztaty w Budapeszcie

Wracamy po wakacyjnej przerwie! Już niedługo, bo 7 października 2021 roku, odbędą się drugie warsztaty poświęcone tematyce Przemysłu 4.0. Tym razem spotykamy się stacjonarnie w Budapeszcie, gdzie gościć nas będzie prof. Gabor Kutasi oraz Krajowa...
Warsztaty w Katowicach

Warsztaty w Katowicach

Pierwsze warsztaty już za nami! 31 maja 2021 roku odbył się wykład ekspercki wygłoszony przez dr hab. Sebastiana Płóciennika (PISM) oraz studenckie warsztaty poświęcone zagadnieniu eurosceptycyzmu w krajach grupy wyszehradzkiej. Przeczytaj...
Pierwszy wykład otwarty

Pierwszy wykład otwarty

Wielkimi krokami zbliża się pierwsze wydarzenie projektu „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” , którego organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wykład otwarty i warsztaty studenckie odbędą...
Inauguracyjne spotkanie uczestników projektu

Inauguracyjne spotkanie uczestników projektu

20 kwietnia 2021 na platformie MS Teams odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie przedstawicieli wszystkich czterech zespołów biorących udział w projekcie „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism”. Studenci...