Warsztaty w Bratysławie

Czwarte wydarzenie projektu odbyło się w Bratysławie 13 czerwca 2022 roku. Prawie 40 uczestników wykładu i warsztatów gościł tamtejszy Uniwersytet Ekonomiczny i Wydział Stosunków Międzynarodowych. Gospodarzem spotkania był dr Martin Gress z Katedry Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Dyplomacji. Tym razem spotkanie poświęcone było relacjom międzynarodowym krajów Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu na Ukrainie i jego konsekwencji dla regionu.

 

 

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał prof. Boris Mattoš, prorektor ds. współpracy międzynarodowej, który podkreślił ważkość aktualnych wydarzeń i konieczność dyskutowania na ich temat. Jako pierwszy wykład ekspercki wygłosił politolog prof. Peter Csanyi, uznany ekspert z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych i znawca problematyki V4. Jego referat poruszał kwestię dynamicznie zmieniającej się pozycji krajów V4 w ramach struktur Unii Europejskiej.

 

 

Następnie wystąpił Pan Nakagawa Makoto, ambasador Japonii w Słowacji, który poruszył kwestię relacji energetycznych między Rosją a krajami V4. Ambasador zwrócił uwagę, że uniezależnienie się od rosyjskich źródeł energii jest możliwe, ale może wymagać wielu poświęceń ze strony obywateli tych krajów.

 

 

Po przerwie studenci zaprezentowali stanowiska podsumowujące postawy mieszkańców swojego kraju wobec wydarzeń na Ukrainie, obywatelskiej pomocy dla uciekinierów oraz relacji politycznych w Rosją. W trakcie dyskusji podkreślono podobieństwa i różnice między krajami V4 w odniesieniu do sankcji wobec Rosji, a także koniecznej pomocy dla osób napływających i przebywających w krajach regionu.

 

 

W dalszej kolejności studenci wzięli udział warsztatach symulujących rozmowy międzynarodowe wokół konfliktu w Ukrainie. Starano się zrozumieć pozycje takich krajów, jak Ukraina, Rosja, Białoruś, Turcja, a także Unii Europejskiej jako całości i Grupy Wyszehradzkiej. Na tym tle próbowano wypracować możliwy konsensus odnośnie dalszego rozwoju sytuacji we wschodniej części Europy.

 

 

Wnioski z dyskusji warsztatowych zostaną zawarte w policy paper przygotowywanym przez studentów biorących udział w wydarzeniu.

W ramach przygotowań do warsztatów grupy studenckie przygotowały krótkie klipy wprowadzające do tematyki spotkania. Można je zobaczyć klikając na poniższe linki:

Klip przygotowany przez czeskich studentów

Klip przygotowany przez polskich studentów

Klip przygotowany przez słowackich studentów

Klip przygotowany przez węgierskich studentów