Warsztaty w Brnie

Trzecie wydarzenie naszego projektu odbyło się w czeskim Brnie 17 marca 2022 roku. Ponad 30 uczestników wykładu i warsztatów gościł Wydział Biznesu i Ekonomii Uniwersytetu Mendla. Tym razem spotkanie poświęcone było wspólnej walucie europejskiej – euro – która jest już oficjalnym środkiem płatniczym na Słowacji, a pozostaje kraje Grupy Wyszehradzkiej zobowiązały się do jej wprowadzenie w traktacie akcesyjnym.

 

Brno workshops

 

Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał prof. Lubor Lacina, uznany autorytet w kwestii waluty euro i polityki monetarnej. Następnie wykład ekspercki wygłosił czeski ekonomista Tomáš Prouza, były pracownik Banku Światowego i były Sekretarz Stanu ds. Europejskich, a także Koordynator ds. wprowadzenia euro w Czechach w latach 2005-2006. Referat zatytułowany „V4 and euro (non)adoption. Political economy” poświęcony był kontrowersjom związanym z przyjęciem wspólnej waluty oraz jej przyszłości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Brno workshop

 

Po przerwie studenci zaprezentowali stanowiska swoich rządów i społeczeństw odnośnie przyjęcia euro. Przedstawiono obawy i nadzieje związane ze wspólną walutą, a także realne możliwości jej przyjęcia uwzględniające procedury administracyjne i poparcie polityczne. Na zakończenie skonfrontowano stanowiska Polski, Czech i Węgier z doświadczeniami Słowacji, która od 2009 roku posługuje się walutą euro. Jak się okazuje wiele obaw było przesadzonych, a Słowackie społeczeństwo jest zadowolone z euro.

 

Brno workshop

 

W ostatniej części wydarzenia studenci wzięli udział w grze symulacyjnej z zakresu polityki monetarnej poprowadzonej przez dr Pavla Ziarana. Zarządzanie wspólną walutą dla tak dużego obszaru gospodarczego jest dużym wyzwaniem i często koliduje z interesami poszczególnych krajów. Gra miała na celu pokazanie dylematów, przed jakimi stoją rządy i Europejski Bank Centralny w sytuacjach kryzysowych, takich jak kryzys zadłużenia w strefie euro lub lockdowny w trakcie pandemii.

 

Brno workshop

 

Wnioski z dyskusji warsztatowych zostaną zawarte w policy paper przygotowywanym przez studentów biorących udział w wydarzeniu.

 

W ramach przygotowań do warsztatów grupy studenckie przygotowały krótkie klipy poświęcone kwestii przyjęcia euro w krajach grupy wyszehradzkiej. Można je zobaczyć klikając na poniższe linki:

Klip przygotowany przez czeskich studentów

Klip przygotowany przez polskich studentów

Klip przygotowany przez słowackich studentów

Klip przygotowany przez węgierskich studentów