Warsztaty w Budapeszcie

 

Drugie warsztaty projektowe odbyły się 7 października 2021 roku. Tym razem udało nam się spotkać stacjonarnie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Budapeszcie. Podobnie jak poprzednio w warsztatach udział wzięło 20 studentów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz kilkunastu naukowców. Tematem przewodnim całego spotkania były wyzwania związane z transformacją przemysłu Industry 4.0 stojące przed wszystkimi krajami regionu.

 

 

Spotkanie otworzył gospodarz wydarzenia prof. Gabor Kutasi, kierownik Instytutu Gospodarki i Badań nad Konkurencyjnością. Następnie rozpoczął się wykład ekspercki wygłoszony przez prof. Łukasza Mamicę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zatytułowany „Industry 4.0 Challenges for Visegrad Group”. Przedmiotem wystąpienia była nieuchronność przemian dokonujących się obecnie w obszarze innowacji przemysłowych oraz konieczność nadążania za nimi przez wszystkie kraje nadganiające dystans do najlepiej rozwiniętych gospodarek świata.

 

 

Druga część wydarzenia poświęcona została aktywności studentów, którzy zaczęli od zaprezentowania wyzwań stojących przed ich krajami w zakresie Industry 4.0. Następnie odbyły się warsztaty tematyczne w postaci gier symulacyjnych i role-play, które pomogły unaocznić szereg przeszkód i trudności stojących na drodze implementacji Industry 4.0 oraz wskazać na możliwe rozwiązania. Wybrane wnioski i spostrzeżenia z tej części spotkania zostaną zawarte w policy paper przygotowywany przez zespół studentów z wszystkich krajów V4.

 

 

W ramach przygotowań do warsztatów grupy studenckie przygotowały krótkie klipy poświęcone sytuacji Industry 4.0 w krajach grupy wyszehradzkiej. Można je zobaczyć klikając na poniższe linki:

Klip przygotowany przez czeskich studentów

Klip przygotowany przez polskich studentów

Klip przygotowany przez słowackich studentów