Inauguracyjne spotkanie uczestników projektu

20 kwietnia 2021 na platformie MS Teams odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie przedstawicieli wszystkich czterech zespołów biorących udział w projekcie „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism”. Studenci oraz ich opiekunowie mieli okazję poznać się i porozmawiać na temat celów i założeń projektu. Szczegółowo przedstawione zostały także kwestie merytoryczne i organizacyjne zaplanowanego na 31 maja 2021 warsztatu w Katowicach. Spotkanie prowadził koordynator projektu prof. UE dr hab. Sławomir Czech.