Warsztaty w Katowicach

 

W dniu 31 maja 2021 roku miało miejsce pierwsze wydarzenie w naszym projekcie. Ze względu na sytuację pandemiczną odbyło się ono on-line, choć grupie studentów reprezentujących Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach udało się spotkać w murach uczelni (z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności!). Temat przewodni spotkania brzmiał „The Roots of Euroscepticism in the Visegrad Group Countries”. W wydarzeniu wzięło udział 20 studentów reprezentujących wszystkie partnerskie uczelnie oraz kilkunastu akademików z różnych ośrodków naukowych.

 

 

Po powitaniu uczestników przez prof. dr hab. Macieja Nowaka, Vice Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozpoczął się wykład ekspercki dr hab. Sebastiana Płóciennika z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, profesora Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Wystąpienie zatytułowane było „Germany and the Visegrad Group: from Asymmetry to Complementarity?” i traktowało o relacjach ekonomicznych między krajami V4 i ich najważniejszym partnerem handlowym – Niemcami.

 

 

W drugiej części wydarzenia odbyły się warsztaty studenckie poświęcone próbie identyfikacji źródeł eurosceptycyzmu w krajach V4 oraz wypracowania rekomendacji dla decydentów odnośnie możliwości przeciwstawienia się temu zagrożeniu. Podczas dyskusji moderowanej przez prof. UE dr hab. Sławomira Czecha wskazywano przede wszystkim na kluczową rolę edukacji i rzetelnej informacji jako czynników ułatwiających poznanie zasad funkcjonowania Unii i korzyści płynących z członkostwa. Wnioski z dyskusji zostaną zwarte w policy paper przygotowywanym przez uczestników wydarzenia.

W ramach przygotowań do warsztatów grupy studenckie przygotowały krótkie klipy podejmujące temat źródeł eurosceptycyzmu w swoich krajach. Można je zobaczyć klikając na poniższe linki:

Klip przygotowany przez czeskich studentów

Klip przygotowany przez polskich studentów

Klip przygotowany przez węgierskich studentów