Konkurs

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej, tj. poświęconej analizie pozycji wszystkich lub wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej w strukturach Unii Europejskiej, a także gospodarczej, politycznej lub społecznej współpracy między tymi krajami.

Laureatami konkursu zostali (w porządku alfabetycznym):

  • Mariann Lengyel za pracę magisterską „The evolution of the Central European identity between 2007 and 2016” obronioną na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie. Promotor: dr Istvan Kollai.
  • Jakub Lesiak za pracę magisterską “Competitiveness of manufacturing of the Visegrad Group economies in the context of EU climate-energy policy assumptions” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Promotor: dr Marta Ulbrych.
  • Jakub Kočenda za pracę licencjacką “Visegrad Group in the Context of Current Challenges” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie. Pomotor: dr Tetyana Zubro.
  • Vojtěch Kolář za pracę licencacką “Liberalization of passenger rail transport in the Visegrad Four countries” obronioną na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Promotor: prof. Ing. Martin Kvizda, PhD.

Ogółem na konkurs zgłoszono 22 prace z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Wszystkie prezentowały wysoki poziom merytoryczny i były wynikami interesujących badań z różnych dziedzin nauk społecznych.

Uroczyste wręczenie dyplomów i zestawu upominków odbędzie się 14 października 2022 roku podczas konferencji projektowej organizowanej przez Uniwersytet Mendla w Brnie.

best_thesis_winners

Organizatorem konkursu był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z uczelniami partnerskimi projektu: Uniwersytetem Mendla w Brnie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie i Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Budapeszcie. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Kapituła konkursu:
Prof. Sławomir Czech
Dr Aleksandra Grabowska-Powaga
Prof. Lubor Lacina
Prof. Libor Židek
Prof. Gábor Kutasi
Dr Péter Pál Kolozsi
Dr Martin Gress
Dr Katarína Brockova
Dr Monika Krakowiak-Drzewiecka (sekretarz Kapituły)

Do pobrania: regulamin konkursu.

Z polityką ochrony danych osobowych można zapoznać się tutaj.