Konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism” finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z uczelniami partnerskimi projektu: Uniwersytetem Mendla w Brnie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Bratysławie i Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Budapeszcie.

Zapraszamy do zgłaszania prac mieszczących się w temacie przewodnim konkursu, tj. poświęcone analizie pozycji wszystkich lub wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej w strukturach Unii Europejskiej, a także gospodarczej, politycznej lub społecznej współpracy między tymi krajami.

Do konkursu kwalifikują się prace licencjackie i magisterskie obronione w latach 2020-2022 na uczelniach wyższych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2022 roku, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca października 2022 roku.

Zgłoszenia pracy należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który znajdzie się na niniejszej stronie wkrótce. Pracę zgłasza jej autor za zgodą promotora pracy. Do zgłoszenia będzie potrzebna praca w formacie pdf oraz kopia dyplomu potwierdzająca nadanie tytułu licencjata lub magistra na podstawie zgłoszonej pracy lub dokumentu potwierdzającego pozytywne zakończenie obrony.

Nagrodą w konkursie jest – poza stosownym certyfikatem – bezpłatne uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Uniwersytet Mendla w Brnie oraz możliwość opublikowania artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Na potrzeby uroczystego wręczenia nagrody Organizator konkursu pokrywa również koszty dojazdu i noclegu w Brnie. Przewiduje się dodatkowe nagrody pozyskane od sponsorów i współorganizatorów konkursu.

Kapituła konkursu:
Prof. Sławomir Czech
Prof. Maciej Miszewski
Prof. Lubor Lacina
Prof. Libor Židek
Prof. Gábor Kutasi
Dr Péter Pál Kolozsi
Dr Martin Gress
Dr Katarína Brockova
Dr Monika Krakowiak-Drzewiecka (sekretarz Kapituły)

Do pobrania: regulamin konkursudeklaracja promotora pracy.

Z polityką ochrony danych osobowych można zapoznać się tutaj.