Kontakt

Jednostka koordynująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Ekonomii Politycznej
1 Maja 50
40-287 Katowice

Koordynator projektu:

slawomir.czech@ue.katowice.pl