Pierwsze spotkanie polskiego teamu

8 kwietnia 2021 odbyło się pierwsze spotkanie organizatorów warsztatu w Katowicach z polskimi studentami wybranymi w procesie rekrutacji do udziału w tym wydarzeniu. Zespół polskich studentów tworzą przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa. Spotkanie na platformie Google Meet zorganizował i poprowadził koordynator projektu Prof. UE dr hab. Sławomir Czech. W rozmowie, oprócz zaproszonych studentów, uczestniczyli także pracownicy Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Celem spotkania, oprócz wzajemnego poznania się, było zaznajomienie studentów z założeniami całego projektu  oraz przedstawienia szczegółów merytorycznych i organizacyjnych zbliżającego się majowego warsztatu w Katowicach.