Polskie tłumaczenie policy papers

Chcemy przedstawić Wam dwa policy papers, które zostały stworzone przez uczestników pierwszych warsztatów – tym razem w polskim tłumaczeniu! W opracowaniach tych Autorzy próbowali wskazać na związek między poziomem wykształcenia a poziomem eurosceptycyzmu w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ponadto w dokumentach została też przedstawiona możliwość modernizacji edukacji jako szansy na zredukowanie postaw eurosceptycznych w krajach V4.

Oba dokumenty są ze sobą powiązane i prowadzą do ciekawych wniosków! Z języku polskim możecie przejrzeć je tutaj :