Rekrutacja

Zakończyliśmy już rekrutację studentów, którzy wezmą udział w dwóch pierwszych wydarzeniach projektu „Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism”, tj. w warsztatach organizowanych w Katowicach (31.05.2021) oraz w Budapeszcie (7.10.2021). Rekrutacja na kolejne edycje warsztatów w Brnie i Bratysławie odbędzie się pod koniec 2021 roku za pośrednictwem niniejszej strony.

W każdym z warsztatów weźmie udział 20 studentów – po 5 z każdego kraju partnerskiego projektu, tj. z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Ich zadaniem będzie wypracowanie zestawu rekomendacji, które mogłyby posłużyć zacieśnianiu współpracy między krajami Grupy Wyszehradzkiej w ramach struktur Unii Europejskiej. Każde spotkanie projektowe zostanie poprzedzone etapem przygotowawczym, podczas którego studenci otrzymają merytoryczne wsparcie w opracowaniu kluczowych zagadnień na potrzeby warsztatów. Najbardziej aktywni studenci zostaną zaproszeni do napisania policy paper, który będzie zawierał najważniejsze wnioski z warsztatów i zostanie rozesłany do interesariuszy projektu (doradców politycznych, think-tanków, organizacji pozarządowych itp.).

Każdy warsztat poprzedzony będzie wykładem otwartym, który wygłosi zewnętrzny ekspert w danej dziedzinie.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w kolejnych edycjach warsztatów śledź naszą witrynę na facebooku!

Z polityką ochrony danych osobowych możesz zapoznać się tutaj – RODO.