Warsztaty w Bratysławie

W tym tygodniu odbyły się kolejne warsztaty, tym razem w Bratysławie. Tematem przewodnim były stosunki międzynarodowe państw należących do Grupy Wyszehradzkiej w ramach Unii Europejskiej.

Wykład inauguracyjny wygłosił Dr Peter Csányi, następnie wystąpił Ambasador Makoto Nagakawa
a podjętym przez niego tematem było zmniejszanie zależności energetycznej od Rosji w krajach
Grupy Wyszehradzkiej oraz rola państw V4 w nadchodzącej epoce.

Po przerwie wysłuchaliśmy prezentacji zespołów z Bratysławy, Brna, Budapesztu oraz Katowic i po przerwie przeszliśmy do części warsztatowej.

Przeczytaj relację z wydarzenia tutaj.