Warsztaty w Budapeszcie

Wracamy po wakacyjnej przerwie! Już niedługo, bo 7 października 2021 roku, odbędą się drugie warsztaty poświęcone tematyce Przemysłu 4.0. Tym razem spotykamy się stacjonarnie w Budapeszcie, gdzie gościć nas będzie prof. Gabor Kutasi oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Prelegentami wydarzenia będą prof. Łukasz Mamica z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Ádám Nagy z węgierskiego Ministerstwa Innowacji i Technologii.

Szczegółowy harmonogram spotkania:

9.00 Welcome speech

9.10-10.30 Guest lecturers:

Dr. Ádám Nagy, deputy state secretary (Ministry of Innovation and Technology) – Experience of Industry 4.0 process.

Prof. Łukasz Mamica (Cracow University of Economics) – Digitalization and Industry 4.0.

Coffee break: 10.30-10.50

10.50-12.30 Workshop, 1st round: Case study analysis in mixed teams.

Lunch break: 12.30-13.30

13.30- 14.40 Workshop, 2nd round: role playing in Industry 4.0.

Coffee break 14.40-15.00

15.00-16.00 Workshop, 3rd round: hot potatoes of Industry 4.0.