Wydarzenia

W ramach projektu przewidziane są spotkania integracyjne między studentami, akademikami i ekspertami z wszystkich krajów wyszehradzkich. W ramach projektu spotkamy się cztery razy na warsztatach akademickich, które poprzedzone będą otwartymi wykładami transmitowanymi za pośrednictwem internetu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Katowicach w maju 2021 roku i poświęcone będzie próbom przeciwdziałania rosnącym tendencjom eurosceptycznym w krajach wyszehradzkich. Drugie spotkanie będzie mieć miejsce w Budapeszcie w październiku 2021 roku, podczas którego skoncentrujemy się na pozycji krajów wyszehradzkich wobec transformacji przemysłu „Industry 4.0”. Po raz trzeci spotkamy się w Brnie w marcu 2022 roku, by omówić stanowisko krajów wyszehradzkich wobec przyjęcia waluty euro. Ostatni warsztat odbędzie się w Bratysławie w czerwcu 2022 roku, gdzie będziemy dyskutować na temat stosunków dyplomatycznych między krajami V4 a strukturami unijnymi.

Całość projektu zwieńczy konferencja naukowa w Brnie w październiku 2022 roku, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki naszych badań oraz efekty projektu.

Przeczytaj relację z warsztatów w Katowicach tutaj.

Przeczytaj relację z warsztatów z Budapesztu tutaj.

Przeczytaj relację z warsztatów w Brnie tutaj.

Przeczytaj relację z warsztatów w Bratysławie tutaj.