Aktivity

V rámci projektu sme naplánovali stretnutia študentov, akademikov a odborníkov zo všetkých krajín Vyšehradskej štvorky. Stretneme sa štyrikrát na akademických workshopoch, ktorým budú predchádzať otvorené prednášky prenášané cez internet.

Prvé stretnutie sa uskutoční v Katoviciach v máji 2021 a bude venované pokusom čeliť rastúcim euroskeptickým tendenciám vo vyšehradských krajinách. Druhé stretnutie sa uskutoční v Budapešti v októbri 2021, počas ktorého sa zameriame na pozíciu vyšehradských krajín smerom k transformácii „priemyslu 4.0“. V marci 2022 sa v Brne stretneme po tretíkrát, aby sme prediskutovali možnosti prijatia eura v troch vyšehradských krajinách, ako aj slovenské skúsenosti so spoločnou menou. Posledný workshop sa uskutoční v Bratislave v júni 2022, kde budeme diskutovať o diplomatických vzťahoch medzi krajinami V4 a štruktúrami EÚ.

Celý projekt bude ukončený vedeckou konferenciou v Brne v októbri 2022, počas ktorej budú predstavené výsledky nášho výskumu a výstupy projektu.

Správy o všetkých spomenutých udalostiach budú priebežne zverejnené na tejto stránke.

Viac informácií už čoskoro!