Nábor

Začíname nábor na účasť na dvoch projektových workshopoch, ktoré sa uskutočnia v máji 2021 v Katoviciach a v októbri 2021 v Budapešti. Nábor ďalších workshopov v Brne a Bratislave sa uskutoční na konci roku 2021.

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu nemôžeme zaručiť, že workshopy budú prebiehať v prezenčnej forme. Je preto možné, že budú prebiehať v on-line alebo hybridnej podobe. Konečné rozhodnutie bude známe asi dva mesiace pred ich začiatkom.

Každého workshopu sa zúčastní 20 študentov – 5 z každej partnerskej krajiny projektu, t. j. z Poľska, Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Ich úlohou bude vypracovať súbor odporúčaní, ktoré by sa mohli využiť na posilnenie spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej štvorky v rámci štruktúr Európskej únie. Každému projektovému stretnutiu bude predchádzať prípravná fáza, počas ktorej študenti dostanú podstatnú podporu pri príprave kľúčových problémov workshopu. Najaktívnejší študenti budú vyzvaní k napísaniu koncepčného dokumentu, ktorý bude obsahovať najdôležitejšie závery z workshopov a bude zaslaný zainteresovaným stranám projektu (politickí poradcovia, think-tanky, mimovládne organizácie atď.).

Každému workshopu bude predchádzať otvorená prednáška, ktorú prednesie externý odborník v danom odbore.

Ak máte záujem o aktívnu účasť na workshope, vyplňte prihlášku. Registrácia sa končí 14. marca 2021.

Organizátori vyberú 40 študentov (desať z každej krajiny), ktorí sa zúčastnia workshopov v Katoviciach a Budapešti. Organizátori si vyhradzujú právo viesť osobné rozhovory s uchádzačmi. Uchádzači budú o výsledku náboru informovaní do konca marca 2021.

Zásady ochrany údajov si môžete prečítať tu – RODO.