O nás

Projekt realizuje konzorcium štyroch verejných vysokých škôl zo všetkých krajín Vyšehradskej skupiny. Projekt koordinuje Ekonomická univerzita v Katoviciach a partnermi sú Mendelova univerzita v Brne, Ekonomická univerzita v Bratislave a Národná škola verejnej správy v Budapešti.

Projektový tím:

Ekonomická univerzita v Katoviciach, Katedra politickej ekonómie:

 • Prof. Sławomir Czech (koordinátor projektu)
 • Prof. Ewa Zeman-Miszewska
 • Monika Krakowiak-Drzewiecka, PhD
 • Aleksandra Grabowska-Powaga, PhD
 • Agnieszka Krištof, PhD
 • Monika Kamińska, MA
 • Angelika Kantor, MA

Mendelova univerzita v Brne:

 • Prof. Lubor Lacina
 • Prof. Libor Židek
 • Dominik Gřešák, MA

Ekonomická univerzita v Bratislave:

 • Martin Gress, PhD
 • Katarína Brockova, PhD

Národná škola verejnej správy v Budapešti:

 • Prof. Gabor Kutasi
 • Prof. Tamas Szemler