O projekte

Hlavnou témou projektu je problém rastúceho euroskepticizmu, teda neochoty k hlbšej politickej a ekonomickej integrácii v štruktúrach Európskej únie, ktorá sa prejavuje s väčšou alebo menšou intenzitou. Tento jav je možné čoraz zreteľnejšie pozorovať v krajinách Vyšehradskej skupiny, ktoré paradoxne patria do skupiny najväčších prijímateľov pomoci v Európskej únii. Rastúca popularita euroskeptických postojov v rôznych formách určite neprispieva k budovaniu silnej pozície v rámci Únie, hoci by mala byť politickou prioritou z dôvodu ľahšej implementácie národných cieľov a plánov. Krajiny Vyšehradskej skupiny by navyše mali zvážiť možnosť vytvorenia spoločného stanoviska v rámci štruktúr EÚ, ktoré by im poskytlo ešte väčší vplyv. Výzvy, ktorým čelia všetky štyri krajiny Vyšehradskej skupiny, sú podobné a veríme, že je možné ich spoločne riešiť efektívnejšie.

Naším cieľom je pokúsiť sa čeliť euroskeptickým tendenciám poukazovaním na oblasti potenciálnej spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej skupiny v rámci koncepčných a rozhodovacích procesov uskutočňovaných v každej z týchto krajín a v administratíve EÚ. Je tiež potrebné zvýšiť povedomie verejnosti o našich výhodách vyplývajúcich z účasti na európskom spoločenstve, ako aj o rizikách opustenia Únie a o procesoch rozpadu prebiehajúcich v rámci samotného zoskupenia.

Cieľom projektu je diskutovať o uvedených otázkach v medzinárodnej akademickej komunite medzi študentmi, doktorandmi a akademickými pracovníkmi. Výsledky sa rozšíria medzi politickými poradcami, tvorcami politík, štátnymi zamestnancami, think-tankmi a medzi širokou verejnosťou prostredníctvom médií.

Projekt je financovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu a realizujú ho štyri verejné vysoké školy: Ekonomická univerzita v Katoviciach (koordinačný partner), Mendelova univerzita v Brne, Národná univerzita verejnej služby v Budapešti a Ekonomická univerzita v Bratislave.

Súčasťou projektu budú tieto podujatia:

  • štyri študentské workshopy a štyri otvorené prednášky s pozvanými prednášajúcimi, ktoré sa uskutočnia na všetkých partnerských univerzitách,
  • vedecká konferencia, ktorá sa uskutoční na konci projektu, sumarizujúca výsledky projektu,
  • organizácia súťaže o najlepšiu diplomovú prácu pokrývajúcu pozíciu V4 v rámci EÚ.

Ako výsledok študentských workshopov budú navyše zverejnené štyri tematické politické dokumenty určené zainteresovaným stranám.